آموزش تمیز کردن واحد لیزر فتوکپی شارپ

 

در برخی مواقع ، ممکن است خطوط تیره‌ای روی کاغذ کپی ظاهر شود

این مشکل را می شود به راحتی از طریق تمیز کردن واحدهای لیزر دستگاه ، توسط خودتان رفع گردد.

برای این کار، درپوش جلویی دستگاه را بردارید

محفظه‌ی جوهر مازاد را جدا کنید

ابزار خاکستری‌ رنگ مخصوص تمیزکاری را بردارید

ابتدا قسمت مربوط به لیزر مشکی رنگ را تمیز کنید

این کار را براحتی از طریق فرو کردن این ابزار تمیز کننده تا انتهای محفظه، انجام دهید

من آن را به داخل فشار میدهم و بعد بیرون میاورم

سپس این کار را برای جوهر آبی‌رنگ انجام دهید

سپس برای رنگ قرمز انجام دهید

و در آخر هم برای رنگ زرد انجام دهید

ابزار تمیزکننده را سرجای خودش قرار دهید

سپس محفظه‌ی جوهر مازاد را در جای خودش محکم کنید

درپوش جلویی دستگاه را ببندید

یک کپی با دستگاه بگیرید تا کیفیت را چک کنید

امیدوارم که مشکل بوجود آمده حل شده باشد

 

CART

Registration

Forgotten Password?