گاید نگهدارنده چرخ دنده دابلکس شارپ Sharp AR–236

: PART NUMBER
PGIDM0072QSZ5