کاغذکش ریکو Paper Feed Pickup Roller Aficio Ricoh MP-7500

مناسب برای مدل های ریکو
Aficio 2060/2075/6503