کاغذکش ریکو AF03-1035 Paper Feed Rolle

مناسب برای مدل های ریکو
Aficio 1035/1045
Aficio MP2550/2851/3351