چرخ دنده فیوزینگ سامسونگFuser Drive Samsung SCX-4521

سازگار با مدل های سامسونگ:

Samsung SCX-4521F Printer
Samsung SCX-4521FG Printer
Samsung SCX-4521FH Printer
Samsung SCX-4521FL Printer
Samsung SCX-4521FR Printer
Samsung SCX-4521FS Printer
Samsung SCX-4521HS Printer
Samsung SCX-4521NS Printer
Samsung ML-1610 Printer
Samsung ML-1640 Printer
Samsung ML-1710 Printer
Samsung ML-1740 Printer
Samsung ML-1860 Printer
Samsung ML-2010 Printer
Samsung SCX-3200 Printer
Samsung SCX-4016 Printer
Samsung SCX-4216 Printer
Samsung SCX-4321 Printe