هولدر ریکاوری بلید توشیبا Toshiba E-ST166

: PART NUMBER
6LA79615000