شفت مفصلی چرخ دنده شارپ Sharp AR-420

: PART NUMBER
NSFTZ2578FCZZ