ریبون پرینتر تالی Tally MT230

۱۲۵,۰۰۰ تومان

برند:Tally Genicom
رنگ ریبون:مشکی
دستگاه های سازگار:
Tally MT230
240
250
300
330
340
350
360
380
3602T
400
440SL
460
490
MP360
MP380
T2170
T2060
T2155
T2045
T2170
T2055
T2070
T2165
T2265
T2280
T2260
T5060
T300
T350
T440SCOLIVETTIDM924
COMPUTERLAB400KIENZLE256
NCR 4170-3300NIXD
DS-2280+
2265+