درب هدایت کننده کاغذ هیتر توشیبا Toshiba E-studio 455

:PART NUMBER
6LH55330000