درام شارپ Drum Sharp MX237-AR6020

سازگار با مدل های شارپ:

Sharp AR-6018D AR-6020D AR-6023D AR-6026N AR-6031N