درام سامسونگ Samsung 1710 Drum

۲۳,۰۰۰ تومان

دستگاه های سازگار:
Samsung ML-700, 1710, 1740, 1745, 1750, 1510, 1520,
Samsung Fax CF-560, 565P, Samsung SF-750, 755P, Samsung SCX-4200, Samsung SCX-4300, Samsung SCX-4016, 4100, 4116, 4216F
RICOH AC104, RICOH FAX 1170L, RICOH FAX 2210L
Xerox Phaser 3110, 3114, 3115, 3116, 3120, 3121, 313, 3119, PE114e
MSYS 750, 755P
Lexmark X215
Gestener DSM-516PF
Savin AC104
کارتریج های سازگار:
ML1710D3, SCX-D4200A, ML-109, SCX-4100D3