تونر شارژ 100 گرمی سامسونگ کرونا

تکنولوژی لیزری

مخصوص پرینترهای سامسونگ