تونر شارژ 100 گرمی برادر کرونا

تکنولوژی لیزری
مخصوص پرینترهای برادر
مناسب مدل های :
Brother 3145, 6600, 3600, 3250, 8510, 5450, 3320, 7360 و ….