ترمیستور شارپ رنگی Sharp MX-3500

سازگار با مدل های شارپ:

Sharp MX-3500N
Sharp MX-3501N
Sharp MX-4101N
Sharp MX-5500N
Sharp MX-6200N
Sharp MX-7000N