ترمیستور بالا شارپ SHARP AR-620

سازگار با مدل های شارپ:

SHARP AR-M620
SHARP AR-M550
SHARP AR-M700
SHARP MX-M620
SHARP MX-M550
SHARP MX-M700