بوش شارپ Upper Roller Bushing Sharp MX-M850/950/1100

مناسب برای مدل های شارپ

Sharp MX-M850/950/1100