بوش شارپ Upper Roller Bushing Sharp MX-M232D

مناسب برای مدل های شارپ

MX-M232D
MX-M200D
AR200/201/205/206/207
AL1000/1010/1020
AL1200/1220/1240/1250
AR153/158/208
AR162/163/164