بوش شارپ Upper Roller Bushing Sharp AR160/161

مناسب برای مدل های شارپ

Sharp AR160/161