بلید کپی کونیکامینولتا BHC-350

سازگار با مدل های شارپ:

Konica Minolta bizhub C350
Konica Minolta bizhub C351
Konica Minolta bizhub C450
Konica Minolta bizhub C450P
Imagistics CM3520
Imagistics CM4520
NEC IT35 C1
NEC IT45 C1
Oce CS180