بلید کپی رنگی کونیکامینولتا BHC-550

سازگار با مدل های شارپ:

Konica Minolta bizhub C451
Konica Minolta bizhub C452
Konica Minolta bizhub C550
Konica Minolta bizhub C552
Konica Minolta bizhub C650